Thursday, June 17, 2021
  • Date : Thu Jun 20, 2019
  • news code : 2168
رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر خبر داد:
آموزش 20 هزار خانوار نیشابوری در قالب طرح تفكیك زباله از مبدأ
رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر گفت: با عنایت به مصوبه شورای اسلامی شهر برای تفکیک زباله از مبدأ در اواخر سال گذشته، تاکنون حدود 20 هزار از خانوارهای نیشابوری در قالب اجرای این طرح آموزش دیده‌اند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر خبر داد:
آموزش 20 هزار خانوار نیشابوری در قالب طرح تفکیک زباله از مبدأ

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر گفت: با عنایت به مصوبه شورای اسلامی شهر برای تفکیک زباله از مبدأ در اواخر سال گذشته، تاکنون حدود 20 هزار از خانوارهای نیشابوری در قالب اجرای این طرح آموزش دیده‌اند.
مهندس احمد همت‌آبادی ضمن اعلام مطلب فوق، افزود: در بخش مربوط به آموزش شهروندان که گام اول از مراحل اجرای این طرح است، آموزشگرها به صورت حضوری به درب منازل مراجعه کرده و ضمن تشریح این طرح، به صورت همزمان کارتن پلاست های ویژه برای نگهداری زباله خشک را به خانواده‌ها تحویل و کد مشخصی را به هر خانواده اختصاص می دهند.
وی اضافه کرد: در مرحله دوم از اجرای این طرح که از  هفته های گذشته آغاز شده و به مرور در حال اجراست، ماشین ویژه برای جمع‌آوری زباله به درب منازل مراجعه کرده و از طریق صدای آژیر خانواده‌ها را از حضور خود مطلع خواهد کرد تا آنها در قبال تحویل پسماند خشک، بن خرید کالا دریافت نمایند.
همت‌آبادی خاطرنشان ساخت: در مرحله سوم از اجرای این طرح، از طریق بازرسی‌های محسوس و نامحسوس و همچنین نظرسنجی تلفنی، فرایند خدمات ارائه شده به همشهریان به صورت مستنر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0