• Date : 8/18/2019
عضو شورای اسلامی شهر:
احداث فرودگاه در نیشابور خواسته به‌حق مردم این شهر است
عضو شورای اسلامی شهر نیشابور گفت: نیشابور به لحاظ جمعیتی هفدهمین شهر کشور است و این در حالی است که این شهر هیچ سهمی از 54 فرودگاه فعلی در کشور ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر:
احداث فرودگاه در نیشابور خواسته به‌حق مردم این شهر است

عضو شورای اسلامی شهر نیشابور گفت: نیشابور به لحاظ جمعیتی هفدهمین شهر کشور است و این در حالی است که این شهر هیچ سهمی از 54 فرودگاه فعلی در کشور ندارد.
رضا مهرداد ضمن اعلام مطلب فوق افزود: با توجه به اینکه احداث فرودگاه در نیشابور خواسته به‌حق مردم این شهر است، در ادامه پیگیری‌های قبلی، هفته گذشته نشست مشترک با حضور دکتر گرمابی و یکی از مجریان احداث فرودگاه‌های کشور در شورای اسلامی شهر برگزار شد و پیرامون ظرفیت‌های موردنظر برای احداث فرودگاه در نیشابور بحث و بررسی صورت گرفت.
وی اظهار داشت: با توجه به تأمین بودجه مورد نیاز برای انجام مطالعات مربوط به نیازسنجی فرودگاه، جمع‌آوری اطلاعات میدانی به‌منظور اجرای این طرح آغاز شده که شهرداری نیز در این فرایند مشارکت خواهد داشت.
عضو کمیسیون مشارکت های اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر با بیان اینکه به طور حتم اجرای چنین پروژه بزرگی نیاز به یک هم‌افزایی جدی و مؤثر در بدنه مدیریت شهری دارد، افزود: بر همین اساس در جلسه هفته گذشته مقرر شد تا به منظور اجرای این پروژه هیئت‌امنایی با محوریت شهرداری و برخی دیگر از نهادهای شهری تشکیل گردد تا موضوع احداث فرودگاه با قوت و توان بیشتری پیگیری شود.
مهرداد با اشاره به اینکه قطعاً برای تحقق این خواسته به حق مردم، مسیر دشواری پیش رو خواهد بود، یادآور شد: امیدوارم همه ما بتوانیم به دور از اختلاف نظرهای سیاسی از تمام توانمان برای به ثمر رساندن این طرح بزرگ که گامی جدی در مسیر توسعه پایدار نیشابور خواهد بود، بهره ببریم.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.3.5.0
    V5.3.5.0