پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Page

با تصمیم شورای اسلامی شهر متكدیان ساماندهی می‌شوند 
news code : 2254  |  event date : Sat Jan 09, 2021
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر گفت: با نظر اعضای شورا طی یک ماه آینده با شناسایی متکدیان، جمع‌کنندگان پسماند و کارتن‌خواب‌های سطح شهر، بانک اطلاعاتی مرتبط با این گروه از افراد تهیه می‌شود.
Page1of22123456...22.Next.GO5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0