پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Page

با تصمیم شورای اسلامی شهر منشور حقوق و وظایف شهروندی تدوین میشود 
news code : 2194  |  event date : 5/27/2020
اعضای شورای اسلامی شهر طی طرحی با تعیین اهداف و محورهای منشور«حقوق و وظایف شهروندی»، تدوین این منشور را در دستور کار پارلمان شهری نیشابور قرار دادند.
news code : 2190  |  event date : 4/8/2020
نخستین بخش از کمک‌های «ستاد مردمی مقابله با کرونا» به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۸۰ میلیون ریال به بیمارستان ٢٢بهمن نیشابور تحویل داده شد.
news code : 2189  |  event date : 4/1/2020
با رأی اعضای شورای اسلامی شهر بودجه سال ۹۹ شهرداری نیشابور با مبلغ دو هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۴۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به تصویب رسید.
Page1of16123456...16.Next.go5.3.5.0
V5.3.5.0