• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ 
رونمایی از سردیس های سهراب سپهری، محمد افسری كاشانی (طراح و نقاش فرش)، رضا عباسی (نگارگر) و صنیع الملك ملقب به نقاش باشی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران نیشابور و كاشان
رونمایی از سردیس های سهراب سپهری، محمد افسری کاشانی (طراح و نقاش فرش)، رضا عباسی (نگارگر) و صنیع الملک ملقب به نقاش باشی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران نیشابور و کاشان
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0