• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ 
رضا مهرداد، عضو شورای اسلامی شهر نیشابور:
شورا از تمام ظرفیت های قانونی برای نظارت بر شهرداری و تعامل با شهردار بهره می برد
عضو شورای اسلامی شهر نیشابور گفت: اعضای پارلمان شهری نیشابور از همان ابتدای دوره فعالیت تلاش کرده اند تا به واسطه دهها هزار رأیی که از مردم دریافت کرده اند، در مسیر تحقق وعده هایشان پیش روند.
رضا مهرداد، عضو شورای اسلامی شهر نیشابور:
شورا از تمام ظرفیت های قانونی برای نظارت بر شهرداری و تعامل با شهردار بهره می برد

عضو شورای اسلامی شهر نیشابور گفت: اعضای پارلمان شهری نیشابور از همان ابتدای دوره فعالیت تلاش کرده اند تا به واسطه دهها هزار رأیی که از مردم دریافت کرده اند، در مسیر تحقق وعده هایشان پیش روند.

رضا مهرداد افزود: در راستای تحقق این مهم، شورا از تمام ظرفیت های قانونی برای نظارت بر شهرداری و تعامل با شهردار بهره می برد.

وی اظهار داشت: چنانچه به کارنامه شورا در یک سال و چندماه گذشته نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که علیرغم اختلاف نظرهای طبیعی که اعضای شورا در برخی از موارد دارند، اما در حوزه پیگیری مطالبات شهروندان یکصدا هستند و تلاش شده تا در این راستا به دور از مخفی کاری و تعارفات روزمره، شفاف و جدی عمل شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر در خصوص برگزاری جلسات هم اندیشی شورا با شهردار و برخی از شائبه های به وجود آمده گفت: حضور مستمر شهردار در جلسات علنی شورا، برگزاری نشست های هم اندیشی و دوره ای اعضای شورا و شهردار، تأکید و پیگیری مداوم شورا برای انجام دقیق مصوبات از جمله سازوکارهایی بوده که در این مدت برای تعامل بیشتر با شهردار و نظارت دقیق بر فعالیت های شهرداری اتخاذ شده است.

مهرداد یادآور شد: طبیعتاً متناسب با واقعیت های موجود در حوزه مدیریت شهری نظرات اعضای شورای اسلامی شهر نیز در فرایند تصویب بودجه اعمال شده است، لذا برای ارزیابی دقیق تر عملکرد ها، باید میزان درآمد محقق شده و هزینه های صورت گرفته توسط شهرداری در بخش های پیش بینی شده را معیار اصلی قضاوت قرار داد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0